North American Pairs

District 23, Los Angeles

Total games: 1
Total tables: 24.0

Club No. Club Name Date Session Tables
256768 750 Bridge Club August 6, 2018 Mon AM 24.0

Total qualifiers: 62
Flight A: 0
Flight B: 52
Flight C: 26

Name Player No. Flt A Flt B Flt C
Abramson, Larry 9648836 Q Q
Adams, April 7267517 Q
Astrin, Barbara 2426455 Q
Baxley, Gary 2124653 Q
Beagle, Wayne 8240191 Q
Bell, Carol 4730054 Q
Berrin, Deanna 6822592 Q Q
Bloomfield, Norman Q698937 Q
Blumenfeld, Shoshana 3451941 Q
Blumenthal, Harris 3318141 Q
Bulmer, Margie 4339029 Q
Calloway, Phillip 4909224 Q
Canter, Jane 8674973 Q
Carrier, Ellen 8732272 Q
Comar, Pushpa 4056388 Q
Edelson, Lynn 2654245 Q Q
Endler, Paul 1308300 Q
Forst, Dennis 2527189 Q
Gardner, James K016931 Q
Glazer, Roz Q
Golden, Alan R786805 Q
Goodman, Jerry 1060384 Q
Hamburger, Carole 2426439 Q
Harris, Doreen 3137546 Q
Hill, Dennis 1629778 Q
Hunt, Dwight R879285 Q
Hunt, S 4349725 Q Q
Jubelirer, MJ 2347253 Q Q
Kahn, Harold O968651 Q
Katz, Linda 2426471 Q Q
Lange, Linda 2118130 Q Q
Lapin, Robert 4457838 Q Q
Lemoine, Libby 8348154 Q
Lotto, Rochelle 8564256 Q
Louis, Mike 7789602 Q
Lugash, Stephanie 9779590 Q Q
Malkin, Gloria R888055 Q
Malkin, Ronald R888063 Q
Malzer, Helen R796223 Q
Mandell, Vera L285855 Q
Miller, Sharyn 1502344 Q Q
Newman, Arlene 6909264 Q
Nordyke, Frank 5299500 Q Q
Perla, Hal Q
Pollyea, Gwen 8548579 Q
Primus, Ray 5913268 Q
Raphael, Susan Q589739 Q
Rohlin, Marilyn 5983169 Q Q
Rose, Jerry 9649085 Q
Rosen, Steve 6450660 Q Q
Roth, Elaine 8494363 Q
Rowan, Merkie 2937379 Q
Rudoff, Maxine 1290363 Q
Segal, Barry 1502360 Q
Simmons, Lou 9020454 Q Q
Simon, Howard 9146369 Q Q
Stein, Debora J103628 Q
Stewart, Ron 8418373 Q
Tarantini, Georgette 8564361 Q Q
Van Egmond, John P919778 Q
Wiggins, Richard 4092856 Q
Winston, Michael 6784704 Q

 

Return to home page

Hosted by BridgeMojo
Join the NAPD23 email list
Version 1.3.2